Hieronder meer informatie over de mogelijkheid voor particulieren om de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen (deels) terug te vragen. Hiermee kan het voordeel oplopen tot maximaal 21% op de aanschafkosten en 6% op de plaatsingskosten.

HRdus kan de BTW teruggaaf voor u verzorgen.

Voor een compleet beeld van de regeling verwijzen wij u naar het overzicht dat  door de Belastingdienst is opgesteld. U kunt dat hier downloaden FAQ BTW-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Tevens kunt U contact opnemen met uw belastingadviseur, financieel adviseur of accountant!

Wat moet U doen om uw BTW terug te vragen bij de belastingdienst.

Beknopt overzicht

U heeft uw zonnepanelen op of na 20 juni 2013 laten installeren en beschikt over een factuur waarop de BTW afzonderlijk is vermeld. Het is dus ook nog mogelijk dit met terugwerkende kracht terug te vragen.

Het is niet nodig uzelf als ondernemer aan te melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK beschouwt particuliere eigenaren van zonnepanelen niet als ondernemers in de zin van de Handelsregisterwet.

Voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het Saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is.

Stap 1

U dient bij de Belastingdienst een BTW nummer aanvragen. Hiervoor moet  u het formulier opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister) downloaden en opsturen. Download

Stap 2

U moet vervolgens BTW aangifte doen bij de Belastingdienst.  Hierop moet de verschuldigde BTW aangegeven worden en mag de voorbelasting (de BTW die betaalt is bij aanschaf en installatie van de zonnepanelen) in mindering gebracht worden.

Voor deze aangifte mag u (voorlopig) forfaitaire bedragen hanteren op basis van opwekvermogen in Wattpiek per jaar. Deze bedragen kunt U vinden in de FAQ.

Let op

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen geïntegreerde (de zonnepanelen vervullen ook de functie van dakbedekking) en niet-geïntegreerde installaties (zonnepanelen dienen enkel dienen om stroom op te wekken).

Stap 3

Nadat de BTW aangifte is gedaan is, dient u bij de Belastingdienst een verzoek in om ontheffing van administratieve verplichtingen op basis van de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Hier vindt U hoe dat moet.

Zodra U de ontheffing heeft aangevraagd en deze is toegekend, hoeft u niet langer BTW aangifte te doen. Belangrijk is wel dat dit gebeurt  nadat de BTW over de zonnepanelen en installatie is teruggevraagd.

De ontheffing heeft geen gevolgen voor de eventuele teruggaaf van BTW die is verleend, zolang die ligt vóór de ingangsdatum van de ontheffing. Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in door een brief te sturen naar het dichtstbijzijnde belastingkantoor.