De strenge energienormen (EPC eis van 0.6) voor gebouwen zijn erg moeilijk te bereiken met een traditioneel verwarmingssysteem en energie-besparende maatregelen.

In de toekomst zal deze norm nog scherper worden gesteld in een streven naar een energie neutraal gebouw te komen, hetgeen betekent dat het gebouw net zoveel energie opwekt als dat het gebruikt.

Voor nieuwbouw is het daarom van belang om te kijken welke alternatieven er zijn uw woning of bedrijfspand conform de EPC eisen in te richten.

Voor bestaande gebouwen, kunt u onderzoeken welke alternatieven u heeft om uw gas en elektriciteit verbruik te verminderen, waardoor u jaarlijks minder energiekosten heeft. Uw gebouw bespaart energie en energiekosten.

Energie opwekkende maatregelen zijn dan de enige manier om deze normen te halen, aangezien er een limiet zit aan het verminderen van energieverbruik. Deze maatregelen zullen ondanks een initiële investering hogere kostenvoordelen bieden.

Het gaat uiteindelijke om kostenbesparing en het verminderen van de belasting van het milieu.