Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA)

Als u in 2013 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.248 28%
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
meer dan € 306.931 0%